Aannemingsbedrijf Kees Turk is opgericht in 2000. Het continue leveren van kwaliteit maakte Aannemingsbedrijf Kees Turk tot wat het nu is: een goed geoutilleerde en moderne onderneming. De ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de wensen van de klant, zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt. Aannemingsbedrijf Kees Turk is flexibel en ziet vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening.